LA Engine

Agentura L.A. \ Liberal Agency

Agentura L.A. \ Liberal Agency vám nebude předvádět, že máme ty nejlepší vize. V L.A. \ Liberal Agency vnímáme realitu reklamního businessu jinak. Říkáme, co si myslíme, a děláme práci, které věříme. Za to nejdůležitější považujeme potřebu tvořit. A to je naše vize. Věříme totiž tomu, že opravdová reklamní tvorba vyžaduje vnitřní poslání.


Naše filozofie

Naše priority jsou inovace a originalita. Jako je jedinečná každá firma a její produkty, i my usilujeme o vytváření originálních komunikačních strategií a řešení kampaní, které nejsou kopiemi. Spolu s profesionálními dovednostmi a znalostmi věříme významu intuice. věříme také osobnostní chemii a synergii při efektivní spolupráci.

Výhody spolupráce

Při spolupráci s L.A. \ Liberal Agency oceníte profesionální přístup, který je základem každé efektivní kooperace. Mezi další výhody patří také finanční efektivita, důraz na plnění zadaných cílů a měřitelnost úspěšnosti jednotlivých aktivit. Mimo to můžete využít naší flexibility, protože máme kanceláře v Praze i v Brně. Navíc disponujeme úzkou spoluprací s call-centrem a dalšími dodavateli.

Naše zkušenosti

Náš tým má více než desetileté zkušenosti v oblasti marketingové komunikace nejen v České repubilce, ale v rámci 8 evropských zemí. Nejen, že jsme schopni plnit veškeré aktivity marketingového a komunikačního mixu, ale také sledujeme a doplňujeme aktuální trendy v kreativní tvorbě, produkčních a postprodukčních řešeních.


office Praha
L.A. \ Liberal Agency
K Červenému dvoru 25A, 130 00 Praha 3
tel.: 271 770 485, fax: 271 770 486

office Brno
L.A. \ Liberal Agency
Cornovova 52, 618 00 Brno
tel.: 515 541 288, 548 214 419